PIOTR ZEMYR

SYLWETKI » PIOTR ZEMYR

Urodził się 30 listopada 1918 w Nowosielce w powiecie lwowskim. We Lwowie ukończył szkołę powszechną, zdał egzamin maturalny, a w okresie wojennym podjął studia na Politechnice Lwowskiej na Wydziale Lądowo – Wodnym. Jako repatriant przybył na Śląsk i zamieszkał w Bytomiu. W Państwowych Szkołach Budownictwa wykładał konstrukcje żelbetowe, maszyny budowlane, statykę i mechanikę. Przez ponad 20 lat pełnił funkcje kierownicze: kierownika wydziału technikum budowlanego, kierownika Szkoły Rzemiosł Budowlanych, zastępcy dyrektora do spraw pedagogicznych technikum. Współorganizował pierwsze pracownie do nauczania przedmiotów zawodowych, przewodniczył pracom komisji przedmiotów zawodowych, publikował artykuły w czasopismach technicznych, opracowywał programy nauczania. W 1983 roku przeszedł na emeryturę, ale związki ze Szkołą utrzymywał do 1986 roku, pracując jako nauczyciel konstrukcji budowlanych. We wspomnieniach określany jest jako "człowiek z żelbetu". Zmarł 12 lipca 1988 w Bytomiu. Spoczywa na cmentarzu przy ulicy Kraszewskiego w Bytomiu.